Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về một số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy viên Ủy ban thườn vụ Quốc hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 21/7, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Theo đó, số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thể hiện sự tin tưởng vào việc giới thiệu nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Đánh giá về vấn đề nhân sự của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, vấn đề nhân sự tại Quốc hội khóa XIV không có biến động lớn do mới bầu cách đây 3 tháng. Bộ máy lãnh đạo, Quốc hội, Đảng và Chính phủ mới được kiện toàn cách đây ba tháng. Do đó, về cơ bản bộ máy này vẫn giữ nguyên như ở Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vừa qua.

“Tôi rất kỳ vọng vào bộ máy lãnh đạo đã được bầu tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Đặc biệt là sau khi bầu xong, Chính phủ đã vào cuộc rất tích cực và được sự đồng thuận của nhân dân với những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ trong thời gian ngắn. Tôi cho rằng, với cách triển khai năng động và cụ thể, đặc biệt là khi Việt Nam đang chuẩn bị hội nhập sâu với thế giới, thì Chính phủ không những chỉ đạo bộ máy ở trong nước mà còn có định hướng lâu dài để lựa chọn những vấn đề cốt lõi. Từ đó, đưa ra những vấn đề cần đề xuất với Quốc hội để thay đổi cho phù hợp ở trong nước mà còn với thể chế các nước tham gia thành viên”- đại biểu Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Bàn về việc một số vị trí thay đổi ở các Ủy ban của Quốc hội tại kỳ họp lần này, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, việc điều chuyển vị trí nhằm thực hiện công tác đào tạo cán bộ trước mắt và lâu dài. Việc cán bộ đi qua nhiều vị trí khác nhau chính là môi trường để rèn luyện cán bộ, càng đi qua nhiều vị trí, năng lực của cán bộ đó càng phát triển. Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định, với lá phiếu của mình, ông sẽ chọn người có đức có tài, có năng lực.

Thể hiện sự đồng tình với Tờ trình về nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) gửi gắm niềm tin vào giới thiệu nhân sự lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới. Đại biểu tin tưởng Quốc hội thực hiện tốt các chức năng của mình, trong đó chức năng quan trọng nhất là vấn đề lập pháp để tạo ra môi trường, hệ thống luật pháp minh bạch, thực tiễn và có tính bền vững, qua đó tạo niềm tin trong công chúng. Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng vấn đề sai sót của Bộ luật Hình sự là một bài học để các đại biểu Quốc hội trong thời gian tới cùng nhau đóng góp cho việc hoàn thiện luật pháp chặt chẽ, bền vững hơn.

Theo đại biểu, Quốc hội cần phải rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng và thực hiện 5 điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm đến Quốc hội, trong đó phải hoàn thành một cách xuất sắc việc hoàn thiện hệ thống luật pháp bên cạnh thể chế kinh tế thị trường, cũng như việc hoàn thiện thể chế về mặt quản lý xã hội để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến Quốc hội.

Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) chia sẻ, sau khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thì ngay tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước đã được chuẩn bị một bước khá toàn diện và có sự điều chỉnh kịp thời. Do đó, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã chuẩn bị nhân sự trình ra Quốc hội khóa XIV một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng. Đánh giá các các chức danh, vị trí nhân sự cấp cao của Nhà nước đã được bầu từ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bắt nhịp tốt trong việc điều hành các hoạt động được giao, đại biểu Trương Minh Hoàng kỳ vọng các nhân sự cấp cao của Nhà nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Thường vụ Quốc hội tiếp tục trúng cử tại kỳ họp này sẽ tiếp tục phát huy khả năng, hiệu quả của mình trong việc điều hành công việc được giao.

Đặc biệt, đại biểu Trương Minh Hoàng tin tưởng, với quá trình công tác nhiều năm và đã trải qua thực tiễn ở địa phương, Trung ương, cũng như tham gia Ủy viên Thường vụ Quốc hội, tiếp đó là Phó Chủ tịch Quốc hội, rồi Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được tin tưởng giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục phát huy được những kết quả của các Chủ tịch Quốc hội khóa trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) tán thành với các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Thường vụ Quốc hội đã được Quốc hội giới thiệu. Đại biểu tin rằng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Qua nghiên cứu danh sách các chức danh bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, đại biểu Mùa A Vàng (Điện Biên) hoàn toàn đồng tình và tin tưởng lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ năng động, có nhiều đổi mới , để đạt hiệu quả trong điều hành hoạt động của Quốc hội./.