(Ảnh minh họa. Dương Ngọc/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có ý kiến chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ trách nhiệm quản lý của Giám đốc, Ban Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân và xử lý nghiêm minh các cá nhân có hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em nhiễm HIV tại Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức tốt công tác chăm sóc, động viên tinh thần các em tại Trung tâm.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em (công lập và ngoài công lập) trực thuộc Sở; tăng cường trách nhiệm của giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; tăng cường các biện pháp quản lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ngược đãi hành hạ, xâm hại trẻ em trong các trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em; nghiên cứu lắp đặt các trang thiết bị theo dõi, giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại các khoa, phòng của cơ sở phù hợp.

Cùng với đó, Sở rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, lựa chọn, sắp xếp nhân viên có phẩm chất đạo đức, yêu trẻ, được đào tạo kỹ năng công tác xã hội làm nhân viên bảo mẫu, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội cho đội ngũ công chức, nhân viên làm việc tại các cơ sở bảo đảm đạt tiêu chuẩn.

Trước đó, sáng 7/4, Đoàn thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra tại Trung tâm Linh Xuân (quận Thủ Đức) về việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2006 và trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đoàn thanh tra vẫn đang tiếp tục làm việc với Trung tâm để làm rõ vụ việc.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, từ ngày 7-21/4 để kiểm điểm những vụ việc xảy ra tại đơn vị trong thời gian qua./.