Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết Nguyên đán năm 2011 cho 2.700 sinh viên nghèo đang học tập tại thành phố.

Đây là chương trình do Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thực hiện) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hoạt động này nhằm hỗ trợ các sinh viên khó khăn, xa nhà nhiều năm đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Theo Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thành phố, các chuyến xe đưa sinh viên về quê ăn tết được khởi hành tại Nhà Văn hóa Thanh niên (Thành phố Hồ Chí Minh), vào sáng 25/1 (22/12 âm lịch) về các tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2011, Trung tâm còn tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ khác rất thiết thực cho sinh như chương trình việc làm Tết, chương trình sinh viên xa nhà vui Tết./.