Ngày 17/1, Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã họp triển khai phương án chi trả tiền bồi thường đợt 2 của công ty Vedan cho người dân bị thiệt hại do ô nhiễm trên địa bàn 4 xã, thị trấn của huyện.

Theo thông báo từ cuộc họp, các xã đã gửi thư mời tất cả các hộ dân đến nhận tiền trong 2 ngày 18 và 19/1. Còn 10 hộ chưa nhận tiền đợt 1 với tổng số tiền 69 triệu đồng sẽ nhận luôn vào đợt 2 này (vì số tiền nhỏ nên 10 hộ này đề nghị nhận luôn vào đợt 2).

Trong đợt 2 này, nếu hộ nào không đến nhận kịp thì khoản tiền đó sẽ được chuyển sang Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Thành để hộ đó đến nhận sau.

Trước đó, ngày 14/1, Công ty Vedan đã chuyển tiền bồi thường đợt 2 để chính quyền chi trả cho nông dân huyện Tân Thành.

Cuộc họp cũng đã soát xét lại toàn bộ quy trình chi trả tiền bồi thường đợt 1 và nhận định việc chi trả không để xảy ra sơ suất nào, người dân đều vui vẻ nhận tiền.

Về một số đơn thư của bà con phản ứng về phương án bồi thường không hợp lý sẽ được giải thích sau vì phương án bồi thường được lựa chọn rất kỹ càng, công bằng nhất trong các phương án đưa ra./.