Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Ngày 4/2, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 165 mẹ, trong đó có 21 mẹ còn sống.

Tại buổi lễ, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, đóng góp sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh.

Toàn tỉnh Trà Vinh có 19.000 người con ưu tú anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sỹ; gần 9.600 người đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường được hưởng chế độ thương binh, bệnh binh; hơn 54.480 gia đình có công với nước và 3.038 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 77 tập thể và 55 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân.”

Những năm qua, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Trà Vinh luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để nâng cao đời sống vật chất tinh thần đối với gia đình có công với nước như xây nhà đồng đội, nhà tình thương, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, giúp vốn, tạo việc làm...

Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành đề án xây dựng nhà ở cho hơn 8.080 hộ gia đình có công với nước có nhà ở bị hư hỏng nặng phải xây dựng lại, với tổng nguồn vốn thực hiện hơn 268 tỷ đồng. Qua đó, tỉnh Trà Vinh đã giải quyết cơ bản về nhà ở đối với gia đình chính sách, tạo điều kiện cho gia đình chính sách an tâm lao động, sản xuất, từng bước cải thiện đời sống.

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Trà Vinh đã nhận phụng dưỡng đến cuối đời các mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được phong tặng./.