(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 27/4, Bảo tàng tỉnh Bình Phước tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề “70 năm Quốc hội Việt Nam” tại Bảo tàng tỉnh.

Bảo tàng đã trưng bày 120 ảnh với 3 phần về các chủ đề : Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam; Quốc hội Việt Nam - Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển; Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước 19 năm tái lập và xây dựng.

Các hình ảnh được trưng bày đã góp phần thể hiện các nội dung từ khi ra đời cho đến nay Quốc hội đã thông qua các Hiến pháp năm 1946; Hiến pháp năm 1959; Hiến pháp năm 1980; Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013.

Nhiều đạo luật quan trọng đã được Quốc hội ban hành nhằm thể chế hoá quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện quản lý xã hội theo Hiến pháp và pháp luật.

Quốc hội đã đề ra các chủ trương, chính sách lớn có liên quan đến quốc kế dân sinh, quyết định về ngân sách quốc gia, về phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, về chính sách dân tộc, về an ninh quốc phòng, về chính sách đối ngoại.

Quốc hội cũng đã thực hiện quyền giám sát tối cao trong quá trình thực thi Hiến pháp và luật, kiểm tra sự chỉ đạo điều hành của bộ máy Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội đồng thời tiếp tục đổi mới đất nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Các hình ảnh trưng bày còn phản ánh quá trình 19 năm xây dựng và phát triển, Bình Phước đã có nhiều thành tựu trên nhiều mặt, đặc biệt vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có những đóng góp cụ thể thông qua các hoạt động như giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn.

Thông qua trưng bày chuyên đề công chúng có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về Quốc hội Việt Nam; đặc biệt giúp thế hệ trẻ của tỉnh Bình Phước có dịp tìm hiểu, phát huy truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình, đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Trưng bày ảnh diễn ra đến ngày 8/5./.