Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, các báo và đài truyền hình Trung Quốc ngày 1/3 đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Văn phòng thông tin mạng quốc gia đã cùng ban hành “Chiến lược hợp tác quốc tế không gian mạng.”

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra chủ trương một cách toàn diện, có hệ thống về thúc đẩy hợp tác cũng như giao lưu quốc tế không gian mạng.

Chiến lược này nêu ra 4 nguyên tắc cơ bản thúc đẩy hợp tác quốc tế không gian mạng là hòa bình, chủ quyền, cùng quản lý và cùng có lợi.

Bên cạnh đó, chiến lược này cũng hoạch định mục tiêu chiến lược của Trung Quốc tham gia vào hợp tác không gian mạng: kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh lợi ích phát triển mạng Internet của Trung Quốc, bảo đảm sự lưu thông có trật tự và an toàn thông tin mạng, nâng cao trình độ kết nối quốc tế, bảo vệ hòa bình an ninh và ổn định không gian mạng, thúc đẩy phát triển kinh tế số toàn cầu, đi sâu giao lưu và học hỏi văn hóa mạng, đảm bảo việc phát triển mạng Internet có lợi trên toàn cầu.

Cũng theo chiến luợc này, Trung Quốc sẽ thúc đẩy xây dựng cường quốc mạng, đồng thời sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác cùng có lợi, tăng cường tin cậy quốc tế, xây dựng đối tác hợp tác mới, cùng phát triển và đóng góp cho việc xây dựng không gian mạng an toàn, ổn định./.