Bắt đầu từ ngày 15/5, Trung Quốc sẽ đưa vào sử dụng hộ chiếu điện tử, giúp nhà chức trách nước này tăng cường hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh.

Nguồn tin của báo Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng số ra ngày 14/5, cho biết hộ chiếu điện tử về cơ bản giống với loại hộ chiếu hiện hành.

Tuy nhiên, hộ chiếu mới được gắn một chíp vi xử lý (microchip), trong đó có chứa những thông tin cá nhân của người mang hộ chiếu, do đó sẽ chống được việc làm thông tin giả để xin cấp hộ chiếu cũng như giúp ngăn chặn tội phạm sử dụng hộ chiếu giả để chạy chốn ra nước ngoài.

Hiện nay trên thế giới đã có 45 nước sử dụng hộ chiếu điện tử, nhiều nước đã sớm đưa vào sử dụng loại hộ chiếu này từ giữa những năm 2000.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, trong thời gian tới, hộ chiếu điện tử sẽ được sử dụng đồng thời với những hộ chiếu hiện chưa hết hạn./.