Tại cuộc họp của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI), cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 10/1, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cam kết chính phủ sẽ tăng cường công tác chống tham nhũng đang ngày trở nên nghiêm trọng ở nước này.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng vấn đề tham nhũng cần phải được giải quyết nhằm đảm bảo công bằng xã hội vì đây là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích công cộng.

Theo ông Hồ Cẩm Đào, cần nỗ lực tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân nhằm đảm bảo nhân dân đóng vai trò tích cực hơn trong đấu tranh chống tham nhũng.

Ông Hồ Cẩm Đào cam kết chống tham nhũng một cách nghiêm túc, nghiêm khắc trừng phạt quan chức tham nhũng để lấy lại niềm tin trong dân và đảm bảo ổn định xã hội.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi tăng cường giám sát và theo dõi việc thực hiện chính sách, việc thực thi các biện pháp của Đảng và chính phủ, thúc đẩy phong cách làm việc không tham nhũng ở quan chức và nỗ lực xây dựng một hệ thống ngăn chặn và trừng phạt hành vi tham nhũng.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tiến hành nhiều chiến dịch chống tham nhũng vì lo ngại vấn nạn này sẽ dẫn đến bất ổn xã hội.

Riêng năm 2010, các cơ quan chống tham nhũng đã nhận khoảng 1,4 triệu đơn khiếu kiện của người dân và phạt khoảng 146.517 quan chức vi phạm kỷ luật, trong đó có 5.098 quan chức từ cấp huyện trở lên và 804 trường hợp bị đưa ra tòa án để truy tố./.