Ảnh minh họa. (Nguồn: haikudeck.com)

Theo thông báo mới đây của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc (MOA), nước này sẽ cải tiến các chính sách trợ cấp nông nghiệp trong nỗ lực thúc đẩy cải cách nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân.

Theo MOA, tổng cộng 14 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,3 tỷ USD) sẽ được trao trực tiếp cho nông dân trồng ngũ cốc.

Ngoài ra, 20,4 tỷ nhân dân tệ sẽ được cấp cho nông dân để khuyến khích đa dạng hóa mùa vụ.

Bộ này còn chi 23,4 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ việc quản lý quy mô trồng ngũ cốc với trọng tâm là các tổ chức chuyên canh lớn như các trang trại gia đình hay các hợp tác xã nông nghiệp.

Chương trình thí điểm về cải cách sử dụng đất đai mà MOA công bố hồi tháng Ba cũng sẽ được điều chỉnh.

Theo đó, số lượng các vùng thí điểm sẽ tăng thêm chín khu vực ở Giang Tô và Giang Tây.

Hiện nay ở Trung Quốc có hai loại sở hữu đất gồm đất đô thị thuộc sở hữu nhà nước và đất nông thôn thường thuộc sở hữu tập thể.

Nông dân là một phần thuộc cộng đồng tập thể và có quyền được sử dụng đất nhưng bị hạn chế.

Theo chương trình thí điểm trên, nông dân sẽ được phép chuyển đổi quyền sử dụng đất của họ thành cổ phần trong các doanh nghiệp nông nghiệp hoặc các hiệp hội hợp tác xã./.