Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 11/11 thông báo quyết định khai trừ Đảng và cách chức ông Hà Gia Thành, nguyên Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Trung Quốc, vì những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Kết quả điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho thấy ông Hà Gia Thành đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị; can thiệp và cản trở tổ chức thẩm tra; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật liêm khiết; lợi dụng chức vụ làm lợi cho người khác để đòi hỏi và nhận vật chất của cải…

Những tài sản của ông Hà Gia Thành có được do vi phạm kỷ luật bị tịch thu, đồng thời hồ sơ phạm tội của ông này được chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

Theo thông báo, căn cứ vào Điều lệ Xử lý kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã báo cáo và được Trung ương phê chuẩn các hình thức xử lý kỷ luật như trên./.