Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. (Nguồn: Xinhua)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh đưa tin Chính Hiệp Trung Quốc ngày 12/5 đã tổ chức hội thảo nghiên cứu các biện pháp “Đẩy mạnh cải cách thể chế tư pháp trong hệ thống toà án nhân dân Trung Quốc."

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các quan chức đầu ngành trong những lĩnh vực liên quan như Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Chính pháp Trung ương, Toà án Nhân dân Tối cao, Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội.

Theo Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc, Du Chính Thanh, bốn trọng điểm hiện nay của cuộc cải cách thể chế tư pháp trong hệ thống toà án nhân dân Trung Quốc gồm: (1) tăng cường trách nhiệm tư pháp để nâng cao chất lượng xét xử; (2) triển khai công tác tinh giản biên chế trong hệ thống toà án, nhưng phải duy trì được đội ngũ thẩm phán ưu tú; (3) thông qua cải cách cơ chế vận hành quyền lực xét xử để bảo vệ quyền phán quyết của thẩm phán, đồng thời vẫn có thể giám sát hiệu quả việc sử dụng quyền lực; (4) thông qua việc quản lý thống nhất nguồn nhân tài và vật lực của toà án địa phương từ cấp tỉnh trở xuống để bảo đảm tốt hơn việc sử dụng thẩm quyền xét xử một cách độc lập và công bằng theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội thảo, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, Chu Cường khẳng định cải cách tư pháp sẽ lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả, và tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ những thành quả thiết thực của cuộc cải cách./.