Tại một cuộc họp về kinh tế diễn ra ở tỉnh Giang Tô, miền Nam Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh, đánh giá rằng với vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có số dân chiếm gần 1/5 lượng dân số toàn cầu, trong thời gian tới Trung Quốc sẽ chiếm 15% kim ngạch trao đổi thương mại trên toàn thế giới, so với mức 10,4% hiện nay.

Theo ông Trần Đức Minh, hoạt động trao đổi thương mại trong năm 2012 của Trung Quốc sẽ cân bằng hơn so với năm 2011, với thặng dư thương mại chỉ chiếm 2,8% GDP trong vài tháng đầu năm nay.

Vị bộ trưởng nhấn mạnh trước những khó khăn kinh tế hiện nay trên toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định của Trung Quốc sẽ đóng góp cho kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, ông Trần Đức Minh tỏ ra lạc quan về triển vọng hạ cánh mềm của kinh tế Trung Quốc. Ông cho biết kinh tế Trung Quốc đang thay đổi từ tốc độ phát triển nhanh sang tốc độ chậm hơn nhưng ổn định hơn.

Trong thập kỷ tới, "người khổng lồ châu Á" này sẽ tiếp tục mở cửa hơn nữa, để thúc đẩy phát triển, cải cách, đổi mới và tạo đà tăng trưởng kinh tế dựa trên hai nền tảng chính là tiêu dùng nội địa và xuất khẩu./.