Quân đội Trung Quốc ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. (Nguồn: Reuters)

Theo tờ China Daily, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Trung Quốc) hôm 28/11 đã thông qua quy định cấm dân thường mặc hoặc cưỡng ép người khác mặc quần áo hoặc mang biểu trưng có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.

Quy định được điều chỉnh về vấn đề tôn giáo là quy định đầu tiên ở Trung Quốc nhằm vào lực lượng cực đoan tôn giáo. Biện pháp này đã được Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân Tân Cương thông qua và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Quy định này cũng nhằm bảo vệ các hoạt động tôn giáo hợp pháp khác.

Ông Mã Minh Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban trên cho biết quy định cũ, được thông qua cách đây 20 năm, không còn phù hợp với tình hình mới, khi thực tế cho thấy: sự lan rộng của các tài liệu cực đoan tôn giáo, khủng bố thông qua Internet và mạng xã hội và sử dụng tôn giáo tác động tới đời sống của người dân.

Quan chức này cho biết thêm quy định trên đã được soạn thảo trong 2 năm rưỡi và là quy định được thảo luận nhiều nhất trong lịch sử Khu tự trị này do tính chất nhạy cảm và tầm quan trọng của đối tượng trong quy định. Quy định mới gồm 18 điều mới, đã làm rõ bản chất của các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp và cực đoan.

Quy định mới cũng cấm phát tán và xem các băng hình về các cuộc thánh chiến, hoạt động khủng bố, cực đoan tôn giáo ở trong hoặc ngoài các khu vực tôn giáo và yêu cầu những người đứng đầu tôn giáo phải báo cáo hoạt động tôn giáo cho các nhà chức trách và công an địa phương.

Quy định còn yêu cầu người dân không được sử dụng tôn giáo để tác động tới hệ thống tư pháp, các phong tục hiếu hỉ…/.