Một máy bay KJ-500. (Nguồn: janes.com)

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tập đoàn Khoa học Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) Hùng Quần Lực ngày 13/3 cho biết, hệ thống radar của máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AEW&C) KJ-500, đã được sản xuất tại nước này.

Hệ thống radar trên, được thiết kế tại Viện nghiên cứu số 38 của CETC, đã sử dụng công nghệ radar mạng pha kỹ thuật số tốt nhất thế giới.

Theo ông Hùng, KJ-500 là loại máy bay đã bay trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh trong cuộc diễu binh năm ngoái.

CETC hiện đang tham gia lĩnh vực công nghệ thông tin điện tử trong cả ngành công nghiệp dân sự và quân sự./.