Đại biểu Nguyễn Thị Khá trả lời báo giới bên lề hành lang Kỳ họp ngày 18/11. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Sau hơn hai ngày chất vấn tại Quốc hội, nhiều tư lệnh ngành đã đăng đàn trả lời những vấn đề nóng của ngành mình. Tuy nhiên, nhiều đại biểu vẫn còn cảm thấy băn khoăn nhất là khâu thực hiện và giải quyết những lời hứa đó.

Bên lề kỳ họp, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Khá (đoàn Trà Vinh) đã trao đổi xoay quanh vấn đề này.

- Thưa Đại biểu Nguyễn Thị Khá, sau khi các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn của các đại biểu, bà ấn tượng với phần trả lời của ai nhất?

Đại biểu Nguyễn Thị Khá: Nhìn chung, nếu nói ấn tượng với phần trả lời của các thành viên chính phủ thì phần trả lời của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khá tốt. Phần câu hỏi dành cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ít, song ông trả lời rất rõ.

Còn với các bộ trưởng, thì tôi thấy phần trả lời của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khi ông nói thẳng về trách nhiệm, sai sót của ai và từ đâu….

- Theo đại biểu, việc đổi mới trong phương thức chất vấn tại kỳ họp lần này có đem lại hiệu quả rõ rệt hơn những lần chất vấn tại Quốc hội trước đây hay không?

Đại biểu Nguyễn Thị Khá: Việc đổi mới đã mang tính bao quát hơn khi đại biểu có suy nghĩ ở lĩnh vực nào thì chất vấn về lĩnh vực đó.

Tuy nhiên, có một hạn chế trong cách điều hành. Theo tôi, nên để các bộ trưởng nhận nhiều câu trả lời, chứ để một vài ý kiến của đại biểu đã trả lời sau đó đại biểu khác hỏi lại lĩnh vực đó nữa thì chưa có sự liên kết, có nhiều ý trùng lắp và không được giải thích đến nơi đến chốn.

Tôi nghĩ nên để cho nhiều đại biểu hỏi, sau đó phân loại bộ trưởng A, B có bao nhiêu câu rồi mới trả lời thì vừa tiết kiệm thời gian, lại đi sâu hơn vào vấn đề.

- Trong phiên chất vấn, có trưởng ngành nói chịu trách nhiệm với những cố gắng mà chưa đạt được và có trách nhiệm truyền đạt lại cho Bộ trưởng kế tiếp. Là một Đại biểu Quốc hội, bà có nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

Đại biểu Nguyễn Thị Khá:
Đó là một thực tế. Các bộ trưởng hôm nay đa số sắp hết nhiệm kỳ, đến tuổi nghỉ hưu.

Thế nhưng, tôi nghĩ các bộ trưởng cần nói rõ hơn trách nhiệm của mình, những hạn chế trước đó phải chịu trách nhiệm chứ không thể nói để kỳ sau được.

Nếu không khắc phục các hạn chế của nhiệm kỳ trước mà chỉ nói nhiệm kỳ sau không thì chưa được. Trong chỉ đạo một đất nước hoặc lĩnh vực nào đó không thể cắt đoạn, không thể anh ở giai đoạn này, tôi ở giai đoạn kia mà cần có sự liên hoàn với nhau. Giai đoạn trước là ai, trách nhiệm đến đâu và giai đoạn sau này phải làm gì. Còn nói là hết trách nhiệm, để giai đoạn sau thì tôi không đồng tình.

- Theo bà, tư duy hoàn thành công việc trong nhiệm kỳ của mình sẽ gây ảnh hưởng như thế nào trong việc chỉ đạo, điều hành…?

Đại biểu Nguyễn Thị Khá:
Đó là tư duy chưa bao quát và có tính trách nhiệm cao. Nhiệm kỳ trước phải tạo kế hoạch cho nhiệm kỳ sau bởi nhiệm kỳ sau mới không tự nhiên làm kế hoạch được.

Muốn làm việc này, nhiệm kỳ trước phải đánh giá cái được và chưa được, để nhiệm kỳ sau khắc phục cái chưa được ấy.

- Bà đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ trưởng trong nhiệm kỳ vừa qua như thế nào?

Đại biểu Nguyễn Thị Khá:
Nói về đánh giá thì rất khó. Tuy nhiên, tôi thấy về cơ bản các vị bộ trưởng đã đáp ứng được yêu cầu của xã hội, Chính phủ đặt ra, nhưng để nói thực sự xuất sắc thì chưa được.

- Xin cảm ơn bà!