Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Sông Đà về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Cầu Rác dự án BOT xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh.

Công văn của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, ngày 25/4 vừa qua, Bộ nhận được Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Sông Đà (nhà đầu tư) đề nghị giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú và tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, lưu thông qua trạm Cầu Rác, Quốc lộ 1.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất về nguyên tắc giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú và tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, lưu thông qua trạm Cầu Rác, Quốc lộ 1 theo đề nghị của ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Sông Đà.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh, các huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp xác nhận cụ thể phương tiện của đối tượng được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên.

Bên cạnh đó, tỉnh đề ra biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong quá trình thu giá dịch vụ; Tổng công ty Sông Đà khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện thủ tục theo quy định để áp dụng giá dịch vụ từ ngày 1/5​ tới./.