Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP)

Bộ phận báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết ngày 2/4, Tổng thống nước này Petro Poroshenko đã ký một đạo luật bãi bỏ một số quy định nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của Ukraine.

Theo thông báo trên trang web của Tổng thống Ukraine, đạo luật mới sẽ dỡ bỏ quy định của chính phủ đối với nhiều lĩnh vực và nới lỏng các yêu cầu về thủ tục hành chính khi thành lập và điều hành doanh nghiệp.

Luật này giảm bớt một số giấy phép được yêu cầu đối với hoạt động doanh nghiệp và hạn chế tầm ảnh hưởng của các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp.

Ngoài ra, luật cũng quy định khung pháp lý mới nhằm bảo vệ tốt hơn các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Luật mới này là một phần của chương trình cải cách lớn của Ukraine mang tên “Chiến lược 2020” nhằm điều chỉnh hệ thống pháp luật của nước này cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch hơn./.