(Nguồn: Reuters)

Theo AFP, đúng 8 giờ giờ địa phương (13 giờ giờ Hà Nội,) các điểm bỏ phiếu tại Ukraine đã mở cửa để người dân đi bầu trong cuộc bầu cử địa phương ở nước này.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine (SIK) Andriy Mahera, các cuộc bầu cử sẽ chọn ra 10.778 đại biểu hội đồng địa phương.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 20 giờ (1 giờ ngày 26/10 giờ Hà Nội). Kết quả sơ bộ đầu tiên được công bố ngay trong đêm 25/10, còn kết quả chính thức công bố sau 10 ngày.

Có 134 quan sát viên chính thức và 1.420 đại diện các tổ chức nước ngoài tham gia giám sát bầu cử.

Đây là lần đầu tiên cuộc bỏ phiếu được tổ chức theo luật mới. Theo luật này, đại biểu hội đồng các làng được bầu theo nguyên tắc đa số. Đại biểu hội đồng thành phố, tỉnh và khu vưc được bầu theo tỷ lệ. Luật không quy định việc bỏ phiếu ở Crimea và một số khu vực tại các tỉnh Donetsk và Lugansk.

Đảng chính trị nhận được hơn 5% số phiếu sẽ có chân trong các hội đồng địa phương.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức địa phương cho biết các điểm bỏ phiếu tại Mariupol, thành trì cuối cùng của chính quyền tại miền Đông Ukraine, đã phải đóng cửa do gặp các vấn đề về phiếu bầu./.