Ảnh minh họa. (Nguồn: Linkline Journal)

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang xây dựng các mạng lưới chuyên gia cố vấn toàn cầu nhằm tạo ra các chính sách và môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy hợp tác Nam-Nam.

Phát biểu tại một buổi làm việc đặc biệt tại trụ sở của Liên hợp quốc ngày 21/11, Trưởng cố vấn chính sách Hợp tác Nam-Nam và Hợp tác Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, bà Vương Hiểu Quân, cho biết cơ quan này đang xúc tiến việc thành lập "Sáng kiến các chuyên gia cố vấn toàn cầu hợp tác Nam-Nam."

Đây là một mạng lưới liên kết gồm 200 chuyên gia cố vấn từ các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Theo bà Vương Hiểu Quân, Hợp tác Nam-Nam đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình nghị sự Phát triển bền vững trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết cũng như kiến thức về môi trường pháp lý cũng như các chính sách, đến nay cơ chế hợp tác này vẫn chưa phát huy được đầy đủ tiềm năng.

Quan chức Liên hợp quốc nhấn mạnh để giải quyết thách thức này, các chuyên gia cố vấn có thể giúp đưa ra các giải pháp và cung cấp các nguồn tri thức. Ngoài ra, sự hỗ trợ toàn cầu nhằm kết nối mạng các chuyên gia cố vấn với nhau, cùng với sự trao đổi các ý kiến và kiến thức chuyên môn là vô cùng cần thiết.

Với mạng lưới toàn cầu này, các chuyên gia cố vấn sẽ cộng tác để tiến hành các nghiên cứu có chất lượng cao và tư vấn việc hoạch định các chính sách cho Hợp tác Nam-Nam. Nhóm các chuyên gia này cũng sẽ đưa ra những khuyến nghị về chính sách cũng như các dịch vụ tư vấn để hỗ trợ các chương trình hợp tác Nam-Nam.

Tại buổi làm việc, UNDP đã ký một hiệp định đối tác với Công ty Luật Yingke, Bắc Kinh. Công ty luật này sẽ tham gia tư vấn về luật cũng như chính sách trong mạng lưới hợp tác toàn cầu.

Hợp tác Nam-Nam là hình thức hợp tác thúc đẩy phát triển hiệu quả thông qua sự trao đổi nguồn lực, công nghệ và kiến thức giữa các nước đang phát triển. Hợp tác Nam-Nam giữ vai trò quan trọng của quan hệ đối tác toàn cầu cho sự phát triển nói chung và đối với việc đạt các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs).

Hợp tác Nam-Nam cung cấp những giải pháp cụ thể với những thách thức phát triển chung của toàn cầu, chia sẻ những bài học thực tiễn tốt nhất, tài trợ cho các dự án thí điểm, cung cấp vốn cho việc mở rộng các dự án thành công, cung cấp hàng hóa khu vực công cộng, phát triển và áp dụng thích hợp các công nghệ./.