Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) vừa quyết định tài trợ 2,8 triệu USD cho các nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học Mỹ và Indonesia trong các lĩnh vực y tế và khoa học thông qua Chương trình Thúc đẩy Nghiên cứu (PEER) như một phần triển khai mối quan hệ đối tác giữa hai nước.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia cho biết khoản tài trợ mới nói trên sẽ được dành cho các nhà khoa học Indonesia tại các viện nghiên cứu và các trường đại học trong thời gian ba năm, trong đó ưu tiên cho các nghiên cứu liên quan đến giáo dục, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là các dự án hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học Mỹ.

Không chỉ Indonesia, trên phạm vi toàn cầu, thông qua Chương trình PEER, USAID trực tiếp hỗ trợ các nhà nghiên cứu tại các nước đang phát triển đang làm việc với các nhà khoa học Mỹ được Viện Y tế Quốc gia (NIH) và Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) tài trợ.

Đại sứ Mỹ tại Indonesia, Scot Marciel nói rằng Mỹ và Indonesia đang cùng nhau giải quyết một số trong những thách thức toàn cầu lớn nhất, trong đó có biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái thông qua nghiên cứu khoa học theo chương trình tài trợ quan trọng PEER, và việc gia tăng sử dụng khoa học và công nghệ, bao gồm cả nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, sẽ hỗ trợ tích cực cho phát triển./.