Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Nhằm đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh cây trồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm là 50 triệu đồng, đối với tổ chức mức phạt được tăng gấp đôi (100 triệu đồng).

Theo dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm sản xuất giống cây trồng không theo đúng quy trình sản xuất đã quy định đối với từng loài cây trồng với khối lượng giống được sản xuất dưới 5.000kg; đối với giống rau, hoa dưới 50kg hoặc dưới 10.000 cây giống.

Trường hợp vi phạm sản xuất giống cây trồng không theo đúng quy trình sản xuất đã quy định đối với từng loài cây trồng với khối lượng giống được sản xuất từ 5.000kg trở lên; đối với giống rau, hoa từ 50kg trở lên hoặc từ 10.000 cây giống trở lên sẽ phạt tiền từ 10-15 triệu đồng.

Mức phạt từ 10-15 triệu đồng cũng được đề xuất đối với một trong các hành vi vi phạm như: Sản xuất giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp vô tính không từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được công nhận với quy mô dưới 5000 cây giống; sản xuất giống cây lâm nghiệp chính không sử dụng vật liệu nhân giống từ cây mẹ, vườn cây đầu dòng, vườn giống hoặc rừng giống đã được công nhận với quy mô dưới 10.000 cây giống.

Riêng các hành vi vi phạm như sản xuất giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp vô tính không từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được công nhận với quy mô từ 5.000 cây giống trở lên; sản xuất giống cây lâm nghiệp chính không sử dụng vật liệu nhân giống từ cây mẹ, vườn cây đầu dòng, vườn giống hoặc rừng giống đã được công nhận với quy mô từ 10.000 cây giống trở lên bị phạt tiền từ 15-25 triệu đồng.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề xuất phạt tiền 20-50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm sản xuất giống cây trồng với mục đích thương mại. Trong đó, phạt 20-30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm sản xuất nhằm mục đích thương mại giống cây trồng không có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Mức phạt này cũng được áp dụng đối với giống rau, hoa dưới 50kg hoặc dưới 10.000 cây giống, đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả dưới 5.000 cây giống; đối với giống cây lâm nghiệp dưới 10.000 cây giống.

Trường hợp, vi phạm sản xuất nhằm mục đích thương mại giống cây trồng được sản xuất từ 5.000kg trở lên; đối với giống rau, hoa từ 50kg hoặc từ 10.000 cây giống trở lên; đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả từ 5.000 cây giống trở lên; đối với giống cây lâm nghiệp từ 10.000 cây giống trở lên có mức phạt tiền cao nhất từ 30-50 triệu đồng.

Các mức phạt trên được đề xuất áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Riêng tổ chức vi phạm sẽ phạt gấp đôi cá nhân./.