Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) cho biết, ngân hàng này vừa được Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service (Moody's) công bố là ngân hàng có xếp hạng tín nhiệm cơ sở cao nhất ở mức B3 trong số 9 ngân hàng lớn tại Việt Nam.

VIB cũng là ngân hàng duy nhất được Moody's nâng mức triển vọng từ "ổn định lên “tích cực” trong kỳ đánh giá lần này.

Moody’s cũng giữ nguyên xếp hạng tiền gửi ngoại tệ VIB ở mức B2 (ở mức cao nhất, cùng với 2 ngân hàng quốc doanh được cổ phần hóa) và xếp hạng tiền gửi nội tệ ở mức B2 (xếp thứ 3, cao nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần).

Theo Moody’s, cơ sở cho việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm cơ sở cao nhất mức B3 và nâng triển vọng lên tích cực cho VIB xuất phát từ chiến lược đúng đắn và thận trọng của ngân hàng này như chất lượng vốn chủ sở hữu tốt với hệ số an toàn vốn cao nhất thị trường; hạn chế cho vay khách hàng rủi ro, tích cực trong việc tăng cường chất lượng tài sản và trích lập dự phòng cao; bảng tổng kết tài sản có tính thanh khoản cao.

Ngoài ra, Moody’s cũng đánh giá VIB là ngân hàng quản trị doanh nghiệp tốt với việc xây dựng và áp dụng các chuẩn mực quốc tế và sự tham gia hỗ trợ của cổ đông chiến lược Commonwealth Bank of Australia (CBA) sở hữu 20% vốn của VIB và là 1 trong số 15 ngân hàng an toàn nhất thế giới và quản trị rủi ro tốt, khẩu vị rủi ro hợp lý.

​VIB là ngân hàng có hệ số an toàn vốn tốt nhất trong số 9 ngân hàng Việt Nam được Moody’s đánh giá. Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản cũng tăng từ 10,5% cuối năm 2014 lên 10,8% vào tháng 6/2015. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức tốt với lượng tiền mặt và trái phiếu chiếm khoảng 32% tài sản. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng tiếp tục ở mức thận trọng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, VIB là một trong số các ngân hàng có kết quả kinh doanh tích cực với mức lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 283 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2014. Cho vay khách hàng đạt 48.641 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2014. Về chất lượng nợ, tỷ lệ nợ xấu sau 6 tháng đầu năm của VIB ở mức 2,12%, giảm so với mức 2,51% tại thời điểm đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 1,2% so với đầu năm.

Năm ​2015, VIB được điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng lên 20% theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước./.