Trong mùa lễ hội năm nay, cụm từ “lễ hội phản cảm” vẫn được người ta nhắc đến và khiến dư luận cho rằng nên dẹp bỏ các lễ hội này để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ văn hóa, thì đó là những lễ hội đã có từ nghìn năm và trở thành một di sản của dân tộc.

Vậy làm cách nào để vừa bảo tồn được những di sản văn hóa này, vừa đảm bảo phù hợp với sự phát triển của đời sống xã hội ngày nay?

Đây cũng là câu hỏi được đặt ra trong hội thảo “Bảo tồn di sản với chiến lược phát triển bền vững” diễn ra sáng 1/3 tại Hà Nội./.