Bộ Nội vụ nói về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Liên quan đến việc bổ sung một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ làm việc trực tiếp với thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố để làm rõ vấn đề này, sau đó sẽ báo cáo để Thủ tướng quyết định.

Thông tin thêm tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 4/5, tại Hà Nội, ông Tuấn nêu rõ, căn cứ vào quy định của Bộ chính trị, các trường hợp luân chuyển phải đảm bảo từ 3 năm trở lên.

Cụ thể với trường hợp ông Lê Trung Chinh, theo ông Tuấn, trong quá trình thẩm định có vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn điều chuyển ứng cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. Vì vậy, Bộ ​Nội vụ đã báo cáo một cách trung thực, đầy đủ về hồ sơ đề nghị bổ sung chức danh này.

Trước đó, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho phép làm thủ tục giới thiệu ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn để Hội đồng nhân dân thành phố bầu chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ nêu rõ ông Lê Trung Chinh giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn từ ngày 1/3/2016 là cán bộ luân chuyển và đến nay chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định. Do đó chưa thể thống nhất giới thiệu để Hội đồng nhân dân bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021./.