Ảnh minh họa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo Tổng cục thống kê, 9 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính 54,32 triệu người, tăng 11.700 người so với cùng thời điểm năm 2014./.