Theo thống kê của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam đang có hơn 24.000 tiến sỹ.

Thống kê năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy có khoảng 15.000 tiến sỹ (bao gồm cả các giáo sư, phó giáo sư) công tác tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng.

Không phải là tất cả nhưng rõ ràng chất lượng tiến sỹ được đào tạo ở Việt Nam trong thời gian dài vừa qua đã và đang bị đặt dấu hỏi và trở thành đề tài nóng của dư luận xã hội.

Trước thực trạng đó, ngày 10/11 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đà tạo đã tổ chức tọa đàm về "Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ có sự tham gia phản biện, góp ý của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo tiến sỹ hiện nay./.