Một tháng sau ngày gia đình chị T.T.M.C tố cáo vụ việc một đối tượng nam đã xâm hại con gái chị là cháu N.T.P.N (sinh năm 2010) ngay tại trường L.T.V, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, chị đã nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo (số 585) ghi ngày 13/3/2017 của Công an quận Thủ Đức trả lời về đơn tố cáo vụ việc của chị.

Đặc biệt, trong thông báo này có nội dung “có tế bào người nam trong dịch âm đạo”./.