Theo kết quả thăm dò của Kênh truyền hình dành cho thiếu nhi Nickelodeon, đa số trẻ em ở Mỹ thích bà Hillary Clinton làm tổng thống.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 28/10 đến 5/11. Trong số 900.000 trẻ tham gia thăm dò này, 53% ủng hộ bà Clinton làm tổng thống. 

Tỷ lệ ủng hộ đối với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump là 36% và ứng viên đảng Tự do Gary Johnson giành được mức ủng hộ thấp nhất, 11%./.