Mới đây, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông tin về chất lượng môi trường biển cũng như hướng dẫn cụ thể cho ngư dân về việc nuôi trồng, khai thác hải sản, giám sát an toàn thực phẩm hải sản và sản xuất muối tại 4 tỉnh miền Trung.

Tuy nhiên, theo Hội Nghề cá Việt Nam, việc công bố vùng biển tầng đáy chưa an toàn còn chung chung, rất nhiều vấn đề cần được làm rõ hơn./.