Việt Nam có thể sẽ kết thúc năm 2016 với vị trí là một trong những quốc gia có sức tăng trưởng kinh tế hàng đầu Châu Á.

Đó là những nhận định khá lạc quan về kinh tế Việt Nam của các chuyên gia kinh tế quốc tế bên lề Hội nghị Kinh tế Đối ngoại 2016, diễn ra tại T​hành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3/11./.