Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu nói chung và sự phát triển các ngành công nghiệp ở mỗi quốc gia.

Phân công lao động quốc tế và những diễn biến của nền kinh tế toàn cầu trong năm qua đang tạo nên những chuyển dịch của dòng vốn FDI cũng như những xu hướng mới trong hợp tác đầu tư toàn cầu./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)