Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khẩn trương triển khai việc kiểm tra công vụ đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị, vừa qua, Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra tại 18 đơn vị thuộc các cấp từ Sở, quận, huyện, tới phường, xã

Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tập trung chỉ đạo, điều hành sau Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016; việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính với công dân và tổ chức về cơ bản được duy trì ổn định, đa số đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành tốt giờ giấc làm việc tại cơ quan, công sở với thái độ làm việc nghiêm túc, khẩn trương; tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong thực thi công vụ; như chưa thực hiện niêm yết công khai lịch tiếp công dân thường xuyên, lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, chưa công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã có các biên bản kiểm tra, văn bản thông báo kết quả kiểm tra và đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục và xử lý những thiếu sót trên. Đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra công vụ đột xuất.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)