Tính đến hết tháng 5/2016, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Trung ương là 1.229 tỷ đồng, đạt trên 18% kế hoạch, vốn ngân sách thành phố 1.618 tỷ đồng, đạt gần 19% kế hoạch./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)