Báo cáo Ngân sách Carbon Toàn cầu thường niên năm 2016 cho thấy lượng khí thải carbon từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch toàn cầu đã gần như không tăng trong 3 năm liên tiếp, song vẫn chưa đủ để ngăn tình trạng ấm lên toàn cầu.

Báo cáo được công bố cùng thời điểm diễn ra Hội nghị Hội nghị lần thứ 22 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP22) tại thành phố Marrakesh của Maroc./.