Môi trường kinh doanh năm 2015 có nhiều cải thiện, GDP đạt 6,68%, mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2014.

Đây là một trong những nội dung chính trong báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2015 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố trong sáng 13/4 tại Hà Nội.

Năm 2015 là năm thứ 10 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai xây dựng và công bố chuỗi ”Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam.”

Bên cạnh việc đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2015 còn tập trung đánh giá về dịch vụ phát triển kinh doanh và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

Báo cáo cũng cho thấy kim ngạch xuất khẩu tăng 8,1%; CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với năm 2014. Cùng với đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng tăng 0,4% so với năm 2014.

Điểm mới của báo cáo năm nay là phần đánh giá dịch vụ. Nhận định chung cho thấy sự tham gia của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu đã đem lại lợi ích to lớn. Trong đó chủ đề xuyên suốt là việc phát triển của các dịch vụ, để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại buổi báo cáo, các đại biểu cũng đưa ra các đề xuất đối với cơ quan nhà nước trong việc tiếp tục thực hiện triệt để việc cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện các phương thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh.

Còn đối với các doanh nghiệp cũng cần xác định rõ nhu cầu của mình về các dịch vụ phát triển kinh doanh, sẵn sàng các nguồn lực, tìm hiểu kỹ các dịch vụ miễn phí để hạn chế tham gia các hoạt động có chất lượng thấp./.

Chế biến hạt điều xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)