Trong một bước đi thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Cuba, ngày 27/9, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại "Đảo quốc tự do" sau hơn nửa thế kỷ.

Theo thông cáo của Nhà trắng, ông Jeffrey DeLaurentis được chỉ định làm đại sứ ở Cuba. Ông là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ ở La Habana từ tháng 8/2014.

Tổng thống Obama đánh giá cao năng lực của ông Jeffrey DeLaurentis trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Trên cương vị của mình, hơn một năm qua, ông DeLaurentis đã phối hợp với Cuba trong các vấn đề giúp tăng cường quan hệ song phương và các lợi ích quốc gia của Mỹ./.