Theo Cục xuất bản (Bộ Thông tin và truyền thông), bình quân mỗi người Việt Nam đọc được 2,8 cuốn sách và hơn 7 tờ báo 1 năm, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

[Nhiều “sao Việt" tiếp tục “Đọc sách thật phong cách”]

Vì vậy, xây dựng thói quen đọc sách cho toàn xã hội là việc làm mang tính chiến lược, góp phần nâng cao văn hóa toàn dân mà quan trọng nhất là những người đang đi học./.