Luật Phòng chống HIV/AIDS đã quy định rõ về quyền của người nhiễm HIV là được điều trị và chăm sóc sức khỏe, được học nghề và làm việc; được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS, không bị kỳ thị và phân biệt đối xử.

Tuy nhiên, trên thực tế, người nhiễm HIV ở nước ta vẫn còn nhiều trở ngại từ xã hội trong việc hòa nhập với cộng đồng./.

Sinh viên hưởng ứng phòng, chống HIV/AIDS. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)