Trong một nỗ lực nhằm nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao với các nước láng giềng vùng Vịnh, ngày hôm qua 29/6, Qatar tuyên bố đang phối hợp với Mỹ và Kuwait nhằm đối phó với tối hậu thư của các nước Arab, đồng thời để ngỏ sẵn sàng thảo luận với các bên để tháo gỡ thế bế tắc hiện nay./.