Công bố phương án tăng lương năm 2016 sẽ trình Chính phủ. (Ảnh Hồng Kiều/Vietnam+)

Mặc dù mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 đã được chốt, nhưng cả đại diện giới sử dụng lao động và đại diện người lao động đều kiên quyết bảo vệ những lý lẽ của riêng mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng mức tăng lương 16,8% mới đảm bảo đời sống của người lao động, còn theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), mức tăng 11,4% được xem là phù hợp với sức khỏe của doanh nghiệp, của nền kinh tế.