Công nghệ tàu treo một đường ray đã ra đời từ hơn một thế kỷ trước nhưng rất ít nơi trên thế giới ứng dụng công nghệ này. 

Đây là phương tiện giao thông công cộng hoàn hảo cho những khu vực đồi núi hoặc thành phố đang phát triển./.