Sáng 24/6, các thí sinh đã hoàn thành bài thi Tổ hợp Khoa học Xã hội với 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Kết thúc buổi thi sáng nay, các thí sinh đều nhận định đề thi khá cơ bản và không khó để đạt điểm 6-7.

Khoảng 500.000 thí sinh đã thi môn cuối cùng là bài Tổ hợp Khoa học xã hội của kỳ thi trung học phổ quốc gia. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân có 120 câu hỏi, thời gian mỗi môn 50 phút. Đây là lần đầu tiên những môn khoa học xã hội trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia áp dụng hình thức trắc nghiệm và cũng là lần đầu tiên môn Giáo dục công dân được đưa vào thi./.