Học sinh Trường Phổ thông Dân lập Nguyễn Siêu, Hà Nội, hát Quốc ca trong lễ chào cờ. (Ảnh: Bích Ngọc/TTXVN )

Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca bằng cả trái tim chính là thể hiện lòng tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng cho mỗi công dân.

Trong những năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên cả nước đã thực hiện chào cờ, hát Quốc ca vào ngày đầu tuần.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính nghiêm trang của nghi thức này đòi hỏi sự nêu cao tính tự giác của mỗi cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.