Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hiến pháp ngày 6/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nêu ưu tiên số một trong sửa đổi Hiến pháp là phân quyền, tiếp đến là cải thiện nền tảng luật pháp của Hiến pháp và cải thiện quy định hiến pháp về nhân quyền và tự do của người dân.

Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh với định hướng hội nhập châu Âu, bản Hiến pháp mới phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và nguyên tắc có trong Hiến pháp của các nước châu Âu.