Đề án thí điểm “Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng - GrabCar” sẽ được triển khai tại 5 tỉnh, thành phố trong vòng hai năm, từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2018.

GrabCar sẽ giúp đơn vị vận tải tiết kiệm chi phí về nhiên liệu, quản trị và xe không phải chạy rỗng khách ngoài đường.