Vừa qua, các nhà nghệ thuật thuộc tổ chức Oxfam đã trưng bày một tác phẩm nghệ thuật 3D thể hiện sự tàn phá của chiến tranh ở Syria ngay tại trụ ở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.