Cơ quan Môi trường thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo vàng về mức độ ô nhiễm không khí, trong bối cảnh khói mù được dự báo bao trùm thủ đô Bắc Kinh trong 2 ngày tới.

Theo Tân hoa xã, cảnh báo vàng, mức cảnh báo cao thứ ba, được đưa ra sau khi có dự báo chỉ số chất lượng không khí sẽ vượt quá 200 trong 48 giờ.

Cơ quan chức năng cho rằng các điều kiện thời tiết bất lợi sẽ làm gia tăng tình trạng khói mù sắp tới./.