Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Trung Quốc, bà Phó Oánh tuyên bố do lợi ích chung ngày càng gia tăng trong các vấn đề thế giới, Trung Quốc và Mỹ cần phải hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Trung Quốc, bà Phó Oánh. (Nguồn: Xinhua)