Việt Nam tiếp tục là thị trường top 3 thế giới về tốc độ phát triển lượng tiêu thụ smartphone 3G, đặc biệt có sự phát triển rất ấn tượng về smartphone 4G.

Thông tin về các nhà mạng cung cấp gói dịch vụ 4G đã thúc đẩy thị trường người tiêu dùng chuyển sang smartphone có hỗ trợ 4G.

Nếu như tỷ lệ smartphone 4G vào năm 2015 chiếm chỉ 15%, thì năm 2016 là 65% ở tất cả các phân khúc.

Mạng công nghệ tiên tiến LTE chính là cơ hội lớn cho các nhà sản xuất thiết bị di động, thiết bị thông minh, tạo ra một làn sóng đổi mới thiết bị di động trong thời gian tới.

Các thiết bị di động sẽ chuyển dần sang hỗ trợ cho LTE. Dự báo đến 2020, khoảng 85% thiết bị di động tại Việt Nam sẽ sẵn sàng cho LTE./.